พัฒนาการ4ขั้นตอนของเด็กวัยทารกที่คุณแม่ต้องรู้

วัยทารกเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวมากมายตั้งแต่การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ในช่วงของวัย และมีการพัฒนาด้านต่างๆ ในขั้นพื้นฐานซึ่งจำเป็นสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อไป ช่วงอายุของวัยทารกแบ่งได้เป็น 2 ระยะคือ 1. วัยทารกแรกเกิด (Infancy) 2. วัยทารก (Babyhood) วัยทารกแรกเกิด ...

Shopping cart

ยังไม่ได้เลือกผลิตภัณฑ์

เลือกไว้ 0 รายการ ฿0.00

ชุดสมุนไพรอยู่ไฟหลังคลอด