ระยะตั้งครรภ์ 3 เดือน

รูป: 

การตั้งครรภ์และการเจริญและการพัฒนาของทารกในระยะตั้งครรภ์ 3 เดือนนั้นจะมีตัวอ่อนจะมีขนาด 9 นิ้วเด็กทารกวัยนี้จะมีอวัยวะครบถ้วน เริ่มมีการขยับแขน ขา ศีรษะ อ้าปากและหุบปากได้เริ่มมีฟัน นิ้วเริ่มมีเล็บ แต่ท่านยังไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเนื่องจากเด็กยังมีขนาดเล็ก แขนและมือจะมียาวกว่าขา ศีรษะเด็กจะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัวหัวใจจะมี4 ห้อง หัวใจจะเต้น 120-160 ครั้ง ไตเริ่มขับของเสียสู่กระเพาะปัสสาวะและถูกนำออกโดยสายสะดือ ทารกในครรภ์ในระยะนี้จะมีความยาว 4 นิ้ว หากผ่านช่วงนี้ไปโอกาสแท้งบุตรจะน้อยลงเนื่องจากรกจะแข็งแรงขึ้น ระยะนี้เป็นระยะที่อวัยวะต่างๆเริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมา หากระยะนี้ไม่มีภาวะที่ทำให้เกิดพิการแต่กำเนิด เด็กก็จะมีอวัยวะครบ 32 แต่ในเรื่องความฉลาดของเด็กยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง

Shopping cart

ยังไม่ได้เลือกผลิตภัณฑ์

เลือกไว้ 0 รายการ ฿0.00